โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา
หมู่ที่ 4 บ้านอู่ตะเภา  ตำบลประสงค์  อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170
เบอร์โทรศัพท์ 077380180
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน
ชื่ออาจารย์ : นายเฉลิมพงษ์ ฉ้วนกลิ่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2560,15:30  อ่าน 255 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะกระบวนการอ่านคิดวิเคราะห์การอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปลดรูป
ชื่ออาจารย์ : นางนฤมล อาชาฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2560,21:30  อ่าน 315 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : MOE AWADS ด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ชื่ออาจารย์ : นางเพ็ญศรี สิทธิเชนทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2560,14:52  อ่าน 387 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล MOE AWADS ด้านเทิดทูนสถาบันชาติ
ชื่ออาจารย์ : นางอรชร ไกรราญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2560,14:50  อ่าน 328 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิริธร พรมสงฆ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2559,23:03  อ่าน 1208 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยคำคล้องจอง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกรรณิกา ชูศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2559,23:02  อ่าน 1210 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางผุสดี ฉีดเสน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2559,22:55  อ่าน 1266 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"
ชื่ออาจารย์ : นางจุฬาลักษณ์ โสภาผล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2559,09:44  อ่าน 466 ครั้ง
รายละเอียด..