โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา
หมู่ที่ 4 บ้านอู่ตะเภา  ตำบลประสงค์  อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170
เบอร์โทรศัพท์ 077380180
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางผุสดี ฉีดเสน
ครู คศ.1