โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา
หมู่ที่ 4 บ้านอู่ตะเภา  ตำบลประสงค์  อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170
เบอร์โทรศัพท์ 077380180
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอรชร ไกรราญ
ครู คศ.3

นางนฤมล อาชาฤทธิ์
ครู คศ.1

นางสาวสิริพร ช่วยคงทอง
ครูอัตราจ้าง