โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา
หมู่ที่ 4 บ้านอู่ตะเภา  ตำบลประสงค์  อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170
เบอร์โทรศัพท์ 077380180
ปฐมวัย

นางจุฬารัตน์ ไพเมือง
ครู คศ.2

นางสาวเมตตา รักนาควน
ครูผู้ช่วย