โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา
หมู่ที่ 4 บ้านอู่ตะเภา  ตำบลประสงค์  อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170
เบอร์โทรศัพท์ 077380180
ข่าวประชาสัมพันธ์
MOE AWADS (อ่าน 750) 27 มิ.ย. 60
การประกวดสุนทรพจน์ ชั้น ป.4-6 (อ่าน 809) 25 พ.ย. 59
การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (อ่าน 861) 09 พ.ย. 59
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปี (อ่าน 858) 30 พ.ค. 59
ผลงานครู ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 839) 25 พ.ค. 59