โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา
หมู่ที่ 4 บ้านอู่ตะเภา  ตำบลประสงค์  อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170
เบอร์โทรศัพท์ 077380180
ข่าวประชาสัมพันธ์
MOE AWADS
วันนี้ (26 มิ.ย. 60) นางจุฬาลักษณ์  โสภาผล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอู่ตะเภา พร้อมด้วยนางอรชร  ไกรราญ นางเพ็ญศรี  สิทธิเชนทร์ และนายเฉลิมพงษ์  ฉ้วนกลิ่น เข้ารับรางวัล MOE AWADS จากกระทรวงศึกษาธิการในสาขาต่าง ๆ ดังนี้
1. ประเภทสถานศึกษา ด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
2. ประเภทบุคคล นางเพ็ญศรี  สิทธิเชนทร์ ด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
3. ประเภทบุคคล นายเฉลิมพงษ์  ฉ้วนกลิ่น ด้านอนุรักษ์มรดกไทย
4. ประเภทบุคคล นางอรชร  ไกรราญ ด้านเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
ณ หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2560,14:33   อ่าน 752 ครั้ง