โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา
หมู่ที่ 4 บ้านอู่ตะเภา  ตำบลประสงค์  อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170
เบอร์โทรศัพท์ 077380180
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 12 คน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศรัญญา บัวอินทร์ (โบว์)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น :
อีเมล์ : saranya_buain_bo@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายศรัญญู บัวอินทร์ ( (โบ็ท))
ปีที่จบ : 2542   รุ่น : -
อีเมล์ : saranyub@sena.co.th , saranyu1003@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีหญิงอังศณา หนูเหมือน (น้องอัง)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น :
อีเมล์ : Ang_1610@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิประภา นาคน้อย (ฟ้า)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 2
อีเมล์ : fnaknoi@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เกศราภรณ์ ทองจีน (ตั๊ก)
ปีที่จบ : 2001   รุ่น :
อีเมล์ : Pink_mantis@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมณีรัตน์ แย้มแก้ว (จูน)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 6
อีเมล์ : meathaweet@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิชชาพร บัวอินทร์ (บีม)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 6
อีเมล์ : buain1265@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริรัตน์ วิชิตแย้ม (มายด์)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 2
อีเมล์ : Sirirat440@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศุภสุตา ช่วงสันเทียะ (ติ๊ด)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 6
อีเมล์ : sailubniranam@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัญชลี ปานเนื่อง (นุ่น)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น :
อีเมล์ : anchalee.noon.20@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต. กัมพล บัวอินทร์ (ต้น)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น : -
อีเมล์ : Gumpolbuain@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศันสนี นาคน้อย (เฟิร์น)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 2
อีเมล์ : fern_huhu@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม